Det gode børneliv

Den altafgørende barndom


Barndommen tager vi med os ind i voksenlivet, ja det sidder i os hele livet, og er med til at præge os, og derfor er barndommen den vigtigste fase i menneskets liv. Det er i barndommen at vi kodes og præges til at blive det menneske, som vi skal leve med resten af livet. Vi har ikke altid vidst, at det er sådan tingene hænger sammen, men på grund af intens og mange års forskning, er man blevet klar over, at det er sådan tingene hænger sammen. Der er ingen tvivl om, at de allerfleste af os mennesker gør det bedste vi kan her i livet, og det gør sig også gældende i forældrerollen. Det er bare sådan, at ens bedste er forskelligt fra person til person, og hos nogle rækker deres bedste rigtig langt, ligesom det modsatte også er tilfældet. Hvilken familie man lander I som barn, det er jo i den grad tilfældigt, og det afgører rigtig meget for en.

Previous Post
Next Post