Velkommen

CommonView er et lille konsulentfirma med speciale i dialog og refleksion. Det betyder at vi har specialiseret os i at udvikle praksis og teamsamarbejde på arbejdspladser hvor mennesker mødes, beslutninger træffes og handlekompetence ønskes.

 

Vi er særligt optagede af refleksion i socialpædagogik, fordi vores verden konstant udvikler sig og forandrer vores arbejdsvilkår, de mennesker vi arbejder med og for, vores kollegaer og os selv, – derfor må vores pædagogiske praksis også udvikle sig.  

CommonView ejes og drives af Charlotte Firing og har Søren Kayser tilknyttet som konsulent med speciale i faglig etik.

Charlotte har primært fokus på at styrke det faglige overblik gennem det personlige indblik. Pædagogisk arbejde er en vedvarende udviklingsproces på både det professionelle, personlige og praktiske niveau og hverdagens brug af meningsfuld refleksion øger fagligheden og styrker arbejdsglæden.  

Søren har primært fokus på at styrke den faglige etiske refleksion, især når den er udfordret af dilemmaer og pres udefra. Faglig etik går på to ben og kan bruges til at navigere i det daglige krydspres, fastholde fokus på kerneydelsen og er derfor med til at minimere stress og følesen af utilstrækkelighed.

Vi tilbyder skræddersyede kurser, inspirationsoplæg, teambuilding og faciliterer kompetenceudviklende processer. Vi arbejder både sammen og hver for sig.